Oświadczenie o ochronie prywatności

Szanujemy prywatność naszych klientów i dbamy o bezpieczeństwo ich danych osobowych. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności informujemy, jakie dane gromadzimy, jak z nich korzystamy i jak je przetwarzamy. Dodatkowo informujemy o prawach, jakie przysługują naszym klientom w związku z ich danymi osobowymi.

 

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Serwis rejestracyjny

Rejestracja na organizowane przez nas zawody, np. Biegi w Szczawnicy jest możliwa po założeniu konta użytkownika w systemie na stronie zapisy.strefaprzygod.pl. Podczas rejestracji prosimy o podanie danych osobowych (w tym.: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, płci i dokładnej daty urodzenia). Informacje te są nam potrzebne do zorganizowania zawodów (listy startowe), komunikacji z uczestnikami (e-mail), zapewnienia bezpieczeństwa podczas biegu (numer telefonu) oraz opracowania wyników. Wszystkie podawane nam informacje powinny być rzetelne. Rejestrując się w systemie użytkownik ustanawia hasło dostępu do konta, aby móc w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych i je edytować. Hasło jest anonimizowane i znane tylko użytkownikowi. Dane użytkowników możemy również wykorzystywać w celach statystycznych i związanych z rozwojem naszych usług – w przypadku tych działań informacje są zawsze anonimizowane i nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Rzeczywista płatność za udział w zawodach dokonywana jest za pomocą systemu płatności obsługiwanego przez stronę trzecią. Jedyne informacje zapisywane w naszym systemie w związku ze zdarzeniem płatniczym to informacje o metodzie płatności.

Chcemy utrzymywać aktualność bazy danych i regularnie usuwamy nieaktualne i niepotrzebne dane osobowe. Informacje w formie papierowej (listy startowe) przechowujemy do 14 dni od zakończenia danych zawodów. Konto użytkownika zostaje założone w systemie bezterminowo, aby uczestnik zawodów nie musiał każdorazowo wprowadzać swoich danych,  mógł mieć do nich dostęp i samodzielnie zarządzać swoimi danymi osobowymi. Zalecamy okresowe sprawdzanie prawidłowości danych oraz ich korygowanie w razie potrzeby. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowość podawanych informacji.

Sklep internetowy

Sklep internetowy Biegi w Szczawnicy jest publicznie dostępnym punktem sprzedaży detalicznej, w którym można kupić produkt bez rejestracji, tj. jako gość. Aby umożliwić dostawę produktu, zapisujemy podane przez użytkownika dane adresowe, adres e-mail i numer telefonu, dzięki czemu możemy na bieżąco informować o postępach w realizacji dostawy. Rzeczywista płatność za zamówienie dokonywana jest za pomocą systemu płatności obsługiwanego przez stronę trzecią. Jedyne informacje zapisywane w naszym systemie w związku ze zdarzeniem płatniczym to informacje o metodzie płatności. Informacje o zakupach są przechowywane przez 10 lat.

 

Bezpieczeństwo

Gromadząc dane osobowe przez Internet stosujemy odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi i niewłaściwemu wykorzystywaniu danych osobowych, np. wykorzystując uwierzytelnienie SSL. Jeśli przechowujemy dane na komputerze lub przenosimy w formie elektronicznej są zawsze szyfrowane. Jeśli przekazujemy dane podmiotom trzecim, np. firmie mierzącej czas na zawodach, wysyłamy je również zaszyfrowane i dbamy o to, żeby trafiły bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych w tej firmie.

 

Przetwarzanie danych osobowych i ich przekazywanie poza Polskę

Nasze usługi mogą być dostarczane przy użyciu zasobów i serwerów znajdujących się w różnych krajach, są to jednak kraje znajdujące się na terenie Unii Europejskiej, stosujące standardy ochrony prywatności wg wymogów określonych przez Komisję Europejską. W związku z tym twoje informacje mogą być przetwarzane poza krajem, w którym znajduje się usługa, z której korzystasz. Serwery naszych stron internetowych znajdują się we Francji. Do tego kraju przekazujemy również wyniki biegów, do celów prowadzenia rankingu przez organizację i-TRA. Nasi podwykonawcy nie są upoważnieni do wykorzystywania danych osobowych w żadnym innym celu.

 

Twoje prawa

Zawsze masz prawo dostępu do swoich danych osobowych. Masz prawo wiedzieć, jakie informacje dotyczące Ciebie zostały zebrane, do jakich celów są one wykorzystywane oraz jakim podmiotom – jeśli w ogóle – zostały ujawnione.

Masz prawo do poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych, robiąc to samodzielnie (edycja) lub wysyłając zlecenie (usunięcie konta) do naszego Inspektora Ochrony Danych. Jeśli zechcesz, aby twoje dane zostały usunięte, usuniemy twoje dane uwierzytelniające oraz wszystkie informacje i dane odnoszące się do Ciebie. Po usunięciu twoich danych korzystanie z usługi będzie wymagało utworzenia nowego konta użytkownika.

Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych. Po zawodach może to oznaczać, np. usunięcie Cię z wyników. Przed zawodami należy jednak pamiętać, że cofnięcie zgody uniemożliwia nam dalsze oferowanie usługi.

Możesz również poprosić o przekazanie twoich danych stronie trzeciej. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za możliwość przetwarzania przez strony trzecie informacji w formacie wykorzystywanym przy transferze.

Jeśli podejrzewasz niewłaściwe wykorzystywanie twoich danych, możesz złożyć skargę do GIODO lub po 25 maja 2018 do odpowiedniego urzędu pełniącego tą funkcję.

Masz prawo odmowy wyrażenia zgody na marketing bezpośredni. Aby przestać otrzymywać wiadomości e-mail, które nie są informacjami związanymi z aktualną edycją zawodów, w których bierzesz/brałeś udział i nie są formą komunikacji z uczestnikami imprezy; postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi „anulowania subskrypcji”, które podajemy w każdej wiadomości e-mail. Jeśli masz utworzone konto użytkownika w serwisie zapisy.strefaprzygod.pl, możesz to zrobić bezpośrednio w naszym serwisie po zalogowaniu się na swoje konto. Nie przekazujemy ani nie udostępniamy żadnych list adresowych podmiotom trzecim w celach promocyjnych. Wiadomości e-mail, które dotyczą zawodów (potwierdzenia zakupu, przekazywanie informacji technicznych, itd.), zazwyczaj nie oferują anulowania subskrypcji, ponieważ są konieczne do zrealizowania zamówionej usługi. Do takich wiadomości zalicza się również powiadomienia o zmianach w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

 

Pliki cookie

W naszym serwisie internetowym używamy plików cookie – małych plików, umieszczanych w urządzeniu użytkownika, które umożliwiają działanie różnych funkcji serwisu internetowego. Pliki cookie są powszechnie stosowane w nowoczesnych serwisach internetowych, a ich celem jest poprawa doświadczenia użytkowników, dzięki zbieraniu danych o działaniu serwisu. Są one niezbędne do poprawnego działania naszego serwisu.

 

Zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zostało zaktualizowane 24 maja 2018 r. Możemy od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, powiadamiając naszych klientów o takich zmianach pocztą elektroniczną. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących zasad ochrony prywatności w Fundacji Strefa Przygód można skontaktować się z nami pod adresem: ochronadanych@strefaprzygod.pl

 

Dane kontaktowe:

Administrator danych:
Fundacja Strefa Przygód
Staw II 12/17
62-420 Strzałkowo
POLSKA

Inspektor ochrony danych osobowych:
Jakub Wolski
ochronadanych@strefaprzygod.pl